Staňte se dárkyní

 

Rozhodnutí stát se dárkyní pohlavních buněk není rozhodně dílem okamžiku. Vzhledem k tomu, že jde o věc velice citlivou, osobní a složitou – především z hlediska psychiky – bude možná trvat několik týdnů nebo měsíců, než své úvahy změníte ve skutečnost a rozhodnete se navštívit centrum asistované reprodukce. Na jedné straně zde totiž stojí požadavky na dárkyně tak, jak je stanoví zákony České republiky, na straně druhé pak vyvstává celá řada otázek, na které si musíte odpovědět sama.

 

Podle české legislativy může darovat vajíčka pro účely asistované reprodukce:

  • žena ve věku od 18 do 35 let
  • která netrpí žádnou chronickou nemocí
  • absolvovala genetické vyšetření s normálním nálezem
  • byla u ní vyloučena hepatitida typu B, HIV a pohlavně přenosné choroby.

 

K oplození vajíčka nesmí být použity spermie, o nichž je známo, že pocházejí od muže, který je příbuzným v řadě přímé nebo sourozencem, strýcem, bratrancem nebo dítětem bratrance nebo dítětem sestřenice ženy, jejíž vajíčko se k metodě asistované reprodukce použije, anebo příjemkyně.

 

Dárcem nesmí být osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

 

České zákony také stanoví, že darování oocytů je ZCELA ANONAMNÍ, takže centra asistované reprodukce jsou povinna zajistit zachování anonymity dárkyně a neplodného páru a anonymity dárkyně a dítěte narozeného z asistované reprodukce. Stejnou anonymitu je povinen zachovat i každý zdravotnický pracovník, který se o této skutečnosti dozvěděl.

 

Zákon uznává matkou ženu, která dítě z darovaného vajíčka porodí bez ohledu na genetický původ dítěte.

 

Co vás čeká, než se stanete dárkyní?

Navštívíte centrum asistované reprodukce, kde vás lékař seznámí s celým procesem darování a provede vám běžnou gynekologickou prohlídku. Kromě toho musíte absolvovat ještě pohovor u genetika a odběry krve. Vše většinou probíhá přímo v centru asistované reprodukce.

 

Pokud jsou všechna vyšetření v pořádku, zapíše vás centrum do seznamu dárkyň.